Den svenska kryptovalutamarknaden: vad är eKrona?

eKrona

Är kryptovalutor lagliga i Sverige och vad är eKronan?

Är kryptovaluta lagligt i Sverige?

Enligt WTS Global finns det ingen svensk skattelagstiftning som specifikt reglerar beskattningen av kryptotillgångar och regleringen av handel med sådana tillgångar är något begränsad. Kryptotillgångar beskattas enligt de allmänna reglerna i den svenska inkomstskattelagen, vilket har inneburit vissa frågor om klassificeringen av kryptotillgångar i skattehänseende.

Skattebehandlingen av den specifika kryptotillgången Bitcoin bedömdes av Högsta förvaltningsdomstolen (SAC) 2018 (SAC 2018 ref. 72). Domstolen konstaterade att Bitcoin ur skattesynpunkt inte kunde jämföras med en utländsk valuta eftersom Bitcoin inte var utgiven av en nationell bank och inte var ett godkänt betalningsmedel. Bitcoin bedömdes som en ”annan tillgång”, att beskattas enligt de allmänna reglerna om kapitalvinster. Som ett resultat av detta fall är den allmänna regeln att Bitcoin (och andra typer av kryptotillgångar) beskattas som kapitaltillgångar. Realisationsvinst ska beräknas för varje försäljning eller överlåtelse. Försäljningspriset reduceras med köpeskillingen och eventuella övriga kostnader hänförliga till försäljningen av tillgången. Kapitalvinsten/förlusten är skattepliktig eller avdragsgill som inkomst av näringsverksamhet, om den innehas i ett företag, och som inkomst av kapital, om den innehas som en individ. Tillämpliga skattesatser är 20,6 % (inkomst av affärsverksamhet) eller 30 % (inkomst av kapital, om den innehas av individ).

Enligt den svenska kupongskattelagen (WHT-lagen) omfattas begränsat skattskyldiga (jfr icke-skattemässigt hemmahörande) fysiska personer och utländska juridiska personer av WHT på 30 % på utdelning från svenska bolag.

Implementeringen av en ny svensk WHT-lag har diskuterats tidigare år och i slutet av april 2020 remitterade Finansdepartementet ett förslag (Ds. 2020:10) om en ny lag om WHT om utdelning. Den nuvarande WHT-lagen föreslås ersättas av en ny lag, enligt vilken ansvar gentemot WHT gäller för icke-svenska skattskyldiga som är berättigade till utdelning vid tidpunkten för utdelningen (dvs. skattskyldigheten är inte längre begränsad till investerare som kvalificerar sig som juridiska personer). Enligt förslaget kommer det inte att ske några förändringar vad gäller gällande skattesatser.

Undantag från WHT gäller för utdelning till en utländsk avtalsfond. Dessutom gäller befrielse från WHT-skatt för fonder inom (i) E.E.A. eller (ii) ett land med vilket Sverige har ett omfattande inkomstskatteavtal eller ett avtal om utbyte av skatteinformation. Fonder som beskattas på delägarnivå ska vara jämförbara med en svensk specialfond (icke-fondföretag) för att undantas från WHT. Skatteverket tillämpar vissa kriterier för att avgöra om en utländsk fond är jämförbar. År 2020 avgjorde SAC i ett ärende om återbetalning av WHT som betalats av en fond. Målet gällde en irländsk trustfond, organiserad som en unit trust – som utgörs av en trustakt mellan förvaltaren och förvaltaren av fonden. Domstolen kom fram till att den enda skillnaden mellan en svensk specialfond och fondandelsfonden var att förvaltaren var den formella ägaren till fondens tillgångar, vilket inte borde medföra en annan behandling jämfört med en avtalsfond. Den irländska trusten beviljades full återbetalning av svensk WHT.

I en annan SAC-dom (SAC mål nr 3725-3727-18) bekräftades att en utländsk investeringsfond kan anses jämförbar med en svensk investeringsfond oavsett juridisk form, om alla andra krav är uppfyllda. Fallet gällde en amerikansk investeringsfond. Fonden investerade i olika värdepapper för sina aktieägares räkning. Under 2006-2008 erhöll fonden utdelning från svenska bolag som omfattades av WHT. För de aktuella åren var svenska investeringsfonder skattebefriade, med rätt till skatteavdrag för utbetald utdelning, medan utländska investeringsfonder omfattades av svensk WHT på erhållen bruttoutdelning. Den amerikanska fonden hävdade att den olika behandlingen stred mot den fria rörligheten för kapital i artikel 63 i fördraget om Europeiska unionens funktion (”EUF-fördraget”). SAC höll med fonden och angav att det aktuella fallet skulle bedömas med hänvisning till EU-rätten och EU-domstolens rättspraxis. Som beskrivits ovan kan denna dom också ha en positiv inverkan på återkravsmöjligheterna för andra typer av utländska investeringsfonder som är icke-fondföretag och juridiska personer.

Sveriges CFC-bestämmelser syftar till att beskatta en svensk bosatt aktieägare för aktieinnehav i lågbeskattade utländska enheter. En svensk bosatt aktieägare med ett innehav i en CFC-enhet beskattas årligen för sin ägarandel av CFC:s inkomst enligt bestämmelser som gäller för ett svenskt bolag. För att bli föremål för CFC-skatt i Sverige måste den i Sverige bosatta aktieägaren, direkt eller indirekt, kontrollera minst 25 % av kapitalet eller rösterna i det utländska bolaget. Dessutom måste den tillämpliga skattesatsen på nettoinkomsten (beräknad enligt svenska regler) i det tillämpliga CFC-landet vara under 55 % av den svenska värdetransporten på 20,6 %, dvs 11,33 %. Aktieägare som kan bevisa att det utländska företaget har en genuin etablering.

Bedömningen av om ett företag utgör en genuin etablering ska bedömas utifrån typen av verksamhet i det enskilda fallet. I den nämnda domen ansågs AIF ha tillräckliga resurser och kompetens för sin uppgift. När det gäller den verksamhet som bedrivs i AIF ansågs det sakna betydelse att AIF inte hade egen personal och att det var den externa förvaltaren som fattade besluten i den dagliga verksamheten. Mot denna bakgrund fann SAC att AIF-fonden utgjorde en genuin etablering från vilken en kommersiellt motiverad verksamhet bedrevs och ingen CFC-beskattning påfördes.

Det finns dock andra frågor att vara orolig över.

Direktörerna för Finansinspektionen och Naturvårdsverket, Erik Thedéen och Björn Risinger har uttryckt oro över landets förmåga att uppfylla klimatåtaganden. Enligt direktörerna sköt kryptobrytningen i höjden i Sverige med flera hundra procent mellan april och augusti. Detta stämmer överens med vad vi har märkt på grafikkortsmarknaderna i Europa. Speciellt i Tyskland och Österrike där korten går till mer än dubbla rekommenderade priser, förmodligen mest för att bryta krypto. De säger att den nuvarande brytningen av Bitcoin i landet använder lika mycket elektricitet som 200 000 vanliga hushåll, vi har sett några ganska förödande maktimplikationer själva när det kommer till transaktioner, så du kan se varför de är oroliga över att inte uppfylla sitt Parisklimat Avtalsmål. De är inte de enda. Direktörer för de största finans- och miljötillsynsmyndigheterna i Sverige söker ett slut på proof of work crypto mining. Det är så många populära kryptovalutor som präglas och involverar matematisk problemlösning som använder mycket datorkraft. Det kan vara ett par hundra tusen hus värda energi som sparas bara i Sverige.

Elpriserna i Sverige är relativt goda och tack vare satsningar på förnybar energi lockar landet tyvärr till sig kryptobrytning. Detta kommer sannolikt att öka nu också, eftersom Kina förklarade kryptovalutor olagliga och många kommer att leta efter nya platser. Direktörerna uppmanar också Sverige att sätta stopp för all ny kryptobrytning och att förbjuda alla företag som är inblandade i handel med eller investerar i kryptotillgångar från att hävda miljömässig hållbarhet, tack vare de enorma mängder energi som krävs.

Vad är Ekrona?

Denna speciella kryptovaluta är olik alla andra, med planer på att antas av Europeiska unionen någon gång inom en snar framtid. Idén med att eKrona-kryptovaluta och dess blockchain-teknik ska bli den första officiella digitala valutan i EU är verkligen något som kommer att göra det tilltalande och på grund av detta finns det en hel del handlare som hoppas kunna komma in tidigt.

Tanken på att kunna investera i den första reglerade, regeringen accepterade kryptovaluta innan den har uppnått sin status är verkligen en tilltalande idé när man tänker på hur mycket värdet sannolikt kommer att öka när det väl blir mainstream. Tänk på att eKrona-handelsplattformen är den enda lagliga och godkända distributören av denna kryptovaluta, så du kanske inte kan lita på några andra plattformar eller tjänster som påstår sig stödja de digitala mynten. För närvarande är det enda sättet att få och handla det genom deras automatiserade handelsplattform.

Tyvärr, på grund av kryptons till stor del oreglerade karaktär och hur lätt det kan vara att skapa bedrägerier online, finns det alldeles för många digitala mynt och handelsplattformar som helt enkelt inte håller måttet. Risken att förlora din investering och/eller personuppgifter är ofta oundviklig om du inte är försiktig med hur du går tillväga för ditt företag online. Naturligtvis tillhandahåller flera stablecoins ett pålitligt investeringsverktyg, såväl som ett antal kryptorelaterade verktyg och sajter som kan lita på. Trots det finns det många nya möjligheter, som eKrona-kryptovaluta, som du inte vill missa. Från utsidan ser eKrona-myntet ut som en helt ny valuta – vilket inte alltid betyder stora saker när det gäller legitimitet, eftersom det inte finns mycket tid för dem att bygga upp ett gott rykte. Förtroendet är att eKrona har varit under utveckling i flera år och att den under den korta tid den har gjorts tillgänglig för handel har fått ganska stor uppmärksamhet på medieplattformar.

Om du tittar på eKronas kryptovalutawebbplats kommer du att se flera positiva vittnesmål från användare, vilket är ett gott tecken. Om du inte tycker att dessa är för pålitliga (vilket är förståeligt), kanske du vill leta efter recensioner någon annanstans för att se vad du kan hitta.

Man tror att eKrona kryptovaluta-appen är en pålitlig handelsplattform och att kryptovalutan har hög potential. Naturligtvis, som med alla nya digitala mynt- eller bilhandlare, är det viktigt att fortsätta med försiktighet och börja smått för att testa vattnet, men totalt sett tror vi att du inte kommer att ha några problem med eKrona. Plattformen är en robot för automatisk handel, vilket i huvudsak betyder att du kommer att kunna luta dig tillbaka och slappna av när AI tar hand om det underliga arbetet åt dig. De höga framgångsfrekvenserna hjälper till att säkerställa att du kommer att göra maximal vinst oftare, vilket verkligen är en trevlig touch som kommer tillsammans med att överlåta arbetet till en robot.

Till skillnad från många bilhandlare där ute kan du bara använda eKrona-plattformen för att handla specifikt med denna kryptovaluta, vilket gör den mer begränsad. På plussidan finns det dock inga insättnings- eller uttagsavgifter, och det finns inte heller några provisioner för handel på sajten. I grund och botten kan du inte riktigt införliva det i dina andra investeringar, men det är fortfarande värt att ha. Om du vill lära dig lite mer om några av de viktigaste aspekterna av eKrona-myntet, både bra och dåliga, hittar du all information du behöver i vår fullständiga recension. Här är några punkter som du förmodligen vill veta om denna krypto innan du registrerar dig:

I någon form av investering är det viktigt att överväga hur sannolikt det är att du faktiskt gör en vinst. Om det finns en låg chans att få avkastning, kanske du upptäcker att det helt enkelt inte är värt det. Det faktum att eKrona kryptovaluta har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden är verkligen ett positivt tecken, speciellt om du letar efter ett bra tillfälle att tjäna lite pengar.

Det är också värt att överväga det faktum att eKrona-krypto planerar att antas av Europeiska unionen, vilket säkerligen kommer att hjälpa till att öka dess popularitet och lönsamhet – och naturligtvis dess värde i processen. Eftersom den första regeringen accepterade krypto, är det inte svårt att se varför eKrona har fått så mycket uppmärksamhet.

Som nämnts lite tidigare finns det inga provisioner som du behöver oroa dig för när du använder den här webbplatsen eller handlar med eKrona kryptovaluta. I många fall kan det orsaka både positiva och negativa reaktioner att se att det inte finns några avgifter; å ena sidan behöver du inte oroa dig för att något ska minska din vinst. Å andra sidan verkar webbplatser som erbjuder en fantastisk tjänst utan kostnad inte alltid vara för pålitliga.

Lyckligtvis har eKrona cryptocurrency en bra anledning att göra detta: de vill att fler ska köpa och sälja eKrona crypto. Det råder ingen tvekan om att noll provisioner kommer att hjälpa till att få fler människor att handla med valutan, vilket totalt sett hjälper till med deras mål att göra eKrona kryptohandel mer framträdande. I det här fallet är inga avgifter en win-win-situation.

Det finns så många olika digitala mynt där ute, med så många människor som hoppas kunna skapa nästa Bitcoin. Sanningen i saken är att oddsen för att de ska nå dessa framgångsnivåer är små till ingen, och inte många av dem hänger med alls. Detta är området där eKrona crypto utmärker sig.

eKrona-kryptovalutan skiljer sig från resten och med sina mål att antas av EU, driver den sig själv längre in i rampljuset. Det är inte svårt att se varför unikhet är en viktig egenskap för alla kryptor, och det råder ingen tvekan om att eKrona crypto har det.

Att kunna lita på sajten är en sak, men att veta att inga hackare kommer att kunna ta sig in på ditt konto är en annan. Även pålitliga, välkända plattformar har drabbats av cyberattacker tidigare, så det är verkligen absolut nödvändigt att du överväger säkerheten för dina investeringar och personliga detaljer. eKrona är medvetna om vikten av säkerhet, vilket är anledningen till att de använder militärklassad SSL-kryptering för att skydda sina användare från hackare som försöker ta sig in. För ytterligare tillförlitlighet samarbetar eKrona kryptovalutahandelsplattform med flera registrerade mäklare, som alla har sin egen kryptering, vilket hjälper till att säkra plattformen ytterligare och hålla dina investeringar och data säkra.

När du använder en ny plattform för att lägga pengar på en ny investeringsform som du inte är bekant med, kan det vara betryggande att veta att du har någon där som hjälper dig om något går fel. Tack och lov har eKrona kryptohandelsplattform kundsupport tillgänglig för sina användare 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Oavsett vilket problem du stöter på, kommer du sannolikt att upptäcka att du kan få en lösning utan att behöva vänta för länge. eKrona-kryptovalutan kan endast handlas via eKrona-plattformen, vilket gör den lite mer begränsad. Den automatiska handelsplattformen är bra på ett antal sätt som vi har diskuterat hittills, men du kommer inte att kunna investera eller handla med något annat, vilket tvingar dig att använda en annan plattform om du vill handla i andra valutor .

Det finns inte bara något sätt att handla med andra valutor på eKrona kryptohandelsapp, utan det finns heller inget sätt att få detta digitala mynt på andra börser. Denna begränsning är lätt en av dess största nackdelar. Mångfald i tillgångar är ofta en viktig del av att vara en framgångsrik handlare, och för att göra det behöver du sannolikt ha ett konto hos en annan bilhandelsplattform för mer variation i investeringsalternativ.

Bitcoin och alla andra kryptovalutor lider av ett stort fel – det är ett otroligt flyktigt investeringsinstrument. Även om detta lånar ut till dess höga lönsamhet och har hjälpt vissa människor att bli rika på handel, har det också fått vissa investerare att gå sönder och förlora en betydande summa pengar. Det är helt enkelt kryptovalutans natur och även om handelsrobotar hjälper till att förbättra dina chanser att göra framgångsrika affärer, kan de inte garantera en seger varje gång.

Det du måste komma ihåg är att även om artificiell intelligens kan fatta smarta beslut baserade på marknadstrender och rörelser, finns det tillfällen då oförutsägbarheten hos dessa valutor gör det omöjligt för dem att göra vinst.

Var kan jag köpa eKrona?

eKrona är inte tillgängligt på Coinbase, Binance eller andra klassiska cryptocurrency-växlingssidor. Den kan köpas och hanteras exklusivt på den officiella svenska E-kronans hemsida, ekrona.com.

Den svenska midsommarstången