Meta’s kvartalsrapport för Metaverse visar på förluster på mer än 3 miljarder dollar

Meta’s kvartalsrapport för Metaverse visar på förluster på mer än 3 miljarder dollar

Meta och dess Metaverse-team Reality Labs förlorar fortfarande pengar, enligt den kvartalsrapport som släpptes av företaget som tidigare var känt som Facebook, Inc. Resultaten för Q3 2022 visar att företagets metaverse-avdelning hade lidit förluster på 3,3 miljarder dollar.

Reality Labs arbetar bland annat med Oculus virtual reality-systemet och Horizon Worlds metaverse. Horizon Worlds har dock nyligen satts på kvalitetslåsning, och företaget orsakade ytterligare kontroverser efter att förstöring av användare förra veckan.

Sedan Reality Labs grundades i augusti 2020 har företaget totalt förlorat cirka 9,4 miljarder dollar. Och enligt företagets rapport räknar Meta med att fortsätta förlora pengar även 2023. Ändå är Mark Zuckerberg fortsatt självsäker. Han har uppgett att Reality Labs metaversums grunder är på plats och att de bör ge vinst så småningom, efter de förbättringar och den forskning som för närvarande pågår.