Nigerianerna är ointresserade av eNaira enligt Bloomberg-rapport

Nigerianerna är ointresserade av eNaira enligt Bloomberg-rapport

Förra året blev Nigeria ett av de elva länder i världen som har infört en digital centralbanksvaluta (CBDC). Men enligt en ny Bloomberg-rapport använder mindre än 0,5 procent av befolkningen faktiskt den nigerianska eNaira.

Bloombergs analytiker har identifierat en brist på tydlighet och utbildning om användningen av CBDC, samt den stigande inflationen och de ogynnsamma ekonomiska förhållandena, som viktiga orsaker till eNairas ljumma mottagande. Detta trots att 35 % av nigerianerna mellan 18 och 60 år innehade eller handlade med krypto i år. Enligt Chainalysis är Nigeria dessutom det ledande afrikanska landet när det gäller kryptoanvändning. Det verkar som om de bara inte är särskilt intresserade av e-Naira.

Den nigerianska regeringen kommer att vidta åtgärder för att öka sitt CBDC-användande. Till att börja med erbjuds förare och passagerare i rickshaws 5 procent när de handlar med e-Naira. Ändå är det högst osannolikt att det önskade resultatet på 80 miljoner användare av e-Naira kommer att uppnås inom kort.