Crypterium Recension 2021 – En bluff eller inte?

crypterium bot review

Om det finns någon unik företeelse som omskakat världen är det tveklöst introduktionen av kryptovaluta som hade sitt stora genombrott med Bitcoin för snart tio år sedan. Vid den tidpunkten var kryptovalutors användningsområde något begränsad vars transaktionssystem knappast var något som kunde konkurrera med banksystemen hos finansiella institut. Nu snart tio år senare, är detta dock något som är på väg att förändras med kryptovalutan Crypterium som strävar att bli den första banken med stöd för kryptovalutor på marknaden. Är detta en bluff eller inte? Vi synar och granskar Crypteriums för och nackdelar.

kryptovalutahandling

Crypterium 2021 – recension av kryptobanken

Först och främst, vad är då kryptovaluta kanske du frågar dig? Denna heta potatis har tisslats och tasslats i snart tio år bland kryptoexperter, men för noviser kanske detta har undkommit. Kryptovaluta är fundamentalt en digital valuta som kan spekuleras och växlas på samma vis som ordinarie valutor, men den övergripande skillnaden är att valutan materialiseras utanför Riksbankens och finansinstitutionens översyn. I nuläget existerar tusentals med kryptovalutor på internet, men de som har en signifikant roll i samhället kan räknas på en hand vilket är följande: bitcoin, ether och litecoin och dash. Frågan är då om kryptovalutan Crypterium kan slå vind på marknaden och bli den nya flugan i kryptovärlden?

Är Crypterium en god investering?

I frågan om Crypterium är en god investering eller inte- är svaret nämligen höljt i ett dunkel. Det har funnits en rad populära och tämligen omtyckta kryptovalutor på nätet som trots god framgång har upplöst att existera av oförklarliga skäl som är svårt att svara på. I kryptovärlden finns flera lukrativa aktörer som vill tjäna pengar och på så vis lanseras många lovande kryptovalutor vars avkastning sett lockande ut för investerare, men som i efterhand aldrig varit något mer än glamorerade luftslott. Det finns å andra sidan tillfällen där kryptovalutans hopp och framgång har infriats och investerarna bakom kryptovalutan har tillskansat sig stora vinster på flera miljoner.

Hur ska man då urskilja vilka som är vettiga och vilka som är tomma sanningar? En smart metod är att granska grundarna bakom kryptovalutan och deras meriter. Finns det en god resumé bakom personerna som lanserat kryptovalutan eller finns det lösa spår som väcker oro? Erbjuder kryptovalutan tjänster som utlovades i pressutskicket eller har dessa inte materialiserats för investerarna? Ett gott kännetecken är om kryptotjänsten har någon form av samarbete med en officiell bank och kan på så vis erbjuda ett bankkort till sina användare av banktjänsten. I fallet Crypterium com erbjuds faktiskt ett Visa förbetalt kort som fungerar som ett traditionellt bankkort fast utan koppling till ett bankkonto. Istället laddar du kortet med dina investeringar innan du kan använda det i butik eller göra uttag genom en bankautomat. Den stora skillnaden med Crypteriums förbetalda kort är att du kan sömlöst överföra dina tillgångar i deras kryptovaluta CRPT till reella tillgångar som kan brukas i officiella butiker. Det är sålunda inte nödvändigt att behöva bråka med speciella wallet-leveransadresser eller behöva gå igenom externa valutaomvandlingar – utan detta systemeras automatiskt via Crypteriums egna banktjänst.

Dessutom erbjuder Crypterium belåningstjänster och smarta överföringar via mobilnummer som simplifierar låntagande och transaktioner mellan användare av tjänsten. Genom detta behöver du endast ange din mottagares telefonnummer så skickas en snabb länk till dennes mobilnummer som möjliggör en fläckfri överföring av kryptovalutan CRPT via användare av deras wallet-tjänst. Om din mottagare skulle sakna ett konto hos Crypterium, åtgärdas detta inom loppet av några sekunder, också med hjälp av länken i utskicket av sms:et. Med banktjänster som dessa utlovar Crypterium goda förhoppningar om att vara en seriös konkurrent på marknaden, där bland annat kryptovalutans grundare varit med och startat Visa, vilket ytterligare cementerar seriositeten i ryggraden av kryptobanken. Precis som med allt finns det alltid fog att studera tjänstens utveckling på ett rimligt avstånd och inte lägga alla ägg i samma korg. Sprid ut dina tillgångar för att minska dina risker och investera sparsamt i Crypterium för att observera kryptovalörens globala progression eller sönderfall.

bitcoinlogotyp

Är Crypteriums mobilapp säker att använda?

För att simplifiera användandet av Crypteriums wallettjänst har de lanserat en mobilapp på App Store och Google Play för användare av iOS och Android. Genom att öppna appen kan du enkelt utföra debiteringar och uttag, överföra kryptovalutor mellan dig och dina mottagare av kryptovalutan. Med all denna funktionalitet och sömnlöshet som applikationen erbjuder inom loppet av några sekunder kanske du frågar dig om det finns någon risk med denna öppenhet? Frukta inte, Crypterium-appen tillförser flera bank-klassificerade säkerhetslösningar såsom tvåstegsverifikation för att stärka säkerheten och säkra dina tillgångar. Faktum är att de starkt rekommenderar att alla användare genomför dessa försiktighetsåtgärder då det förhindrar kapningar av konton eftersom de flesta lösenordsbaserade inloggningsmetoder är enkla för bedragare att knäcka. Enligt Crypteriums egen statistik påvisar de att över 60% av alla lösenord är enkla att knäcka för listiga hackare på nätet och det finns sålunda all anledning att uppgradera säkerheten på ditt konto.

Genom att aktivera tvåstegsverifikation kopplas din personliga e-postadress till ditt Crypterium-konto varpå en unik identifieringskod skickas vid varje inloggningsförsök. På detta vis är det endast den person som har tillgång till ditt kontolösenord samt personliga mailadress som kan logga in. Detta är ett utmärkt exempel som elaborerar säkerheten bakom Crypteriums mobilapp, där det har utvecklats rigida användbara säkerhetslösningar för at främja säkerheten och kundnöjdheten bakom användare av Crypteriums banktjänst. Vad vi hoppas att se i framtiden är en tvåstegsverifikation kopplat till ditt personliga mobilnummer eller genom användning av en mobilapplikation för autentisering likt Google Authenticator eller Microsoft Authenticator. Dessa applikationer autentiserar din identitet genom en unik kod som uppdateras frekvent och eftersom de endast är åtkomstbara på din personliga smarttelefon är de svåra för hackare att beslagta. Som ett brev på posten har Crypterium officiellt meddelat att de är på god väg att utveckla stöd för Google Authenticator vilket skulle höja säkerheten för hela plattformen.

Kommer Crypterium att stiga i framtiden?

Hur ser framtiden ut för Crypterium? Precis som vi nämnde tidigare har det lanserats tusentals kryptovalutor, där endast ett fåtal har verkligen blommat ut till stora framgångar. När det beträffar Crypterium com ser framtiden lovande ut, där allt fler tilläggstjänster är i utvecklingsstadiet som banar för en mer versatil plattform för kryptotransaktioner. Denna framtidsutsikt har lockat mer än 500 000 klienter att investera i kryptovalutan och desto fler lär lockas av deras rabatterade växlingskampanjer och belåningsmöjligheter som plattformen erbjuder. Med denna raska tillväxttakt från begynnelsen 2017 och öppna tillgänglighet i över 178 länder finns det inget som stoppar Crypteriums framväxt. Vad som fortfarande behöver förbättras är stödjandet av bankkortet som dittills är begränsat till ett spann av i 30 länder, vilket endast är en bråkdel av den stora massan. Om denna flaskhals kan åtgärdas skulle mängden investerare att öka och plattformens framtidsutsikter att stiga, men det är beroende av hur fort tjänsterna kan implementeras inom en kort eller längre utsiktsperiod. Det som däremot talar för Crypteriums fortsatta framväxt är deras progressiva utveckling av tilläggstjänster för att förbättra användarupplevelsen. Inom kort lanseras stöd för autentiseringsappar för både Android och iOS-telefoner vilket varit efterfrågat av en stor skara användare av banktjänsten. Det är med aktioner som detta som lovar goda förhoppningar om en framtid där tjänsten växer på en global skala och lockar ännu fler investerare.

ethereum och bitcoin logotypar

Är Crypterium en wallet-tjänst?

I likhet med Apples och Google motsvarighet är Crypterium en finansiell wallet-tjänst som kan användas som betalningsmedel i flera digitala- och fysiska butiker, där den särskiljande faktorn är att Crypterium har stöd för kryptovaluta och tokens. Närmare bestämt stödjer tjänsten över 19 olika kryptovalutor där de mest populära kryptovalutorna är Crypterium (CRPT), Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETC) som omväxlas sinsemellan. Vad som lockar investerare till plattformen är förmånliga tradingskampanjer som ger god avkastning på växlingar från Ethereum/Bitcoin till Crypterium. Desto mer kryptovaluta och tokens du investerar desto lägre blir avgifterna på allehanda tjänster som erbjuds i kryptobanken. Dessa förmåner ökar intresset och framtidsutsikterna för kryptovalutan vilket gör att värdet stiger på Crypterium. Det är snabbt och smidigt att föra över tillgångar (CRPT) mellan användare av Crypteriums wallet-tjänst, som i princip är kostnadsfria. Det som faktiskt kostar pengar är om du eftersöker att inneha ett av deras förbetalda kort som debiterar en månadsavgift varje månad. Denna månadsavgift kan dock reduceras desto större tillgångar du innehar i deras kryptovaluta. På så vis är det lite av en vinn-vinn situation där du belönas för din investering vilket ökar antalet investerare i Crypterium, vilket på så vis höjer värdet på valören på lång sikt.

Är Crypterium com en legitim kryptobank?

När det beträffar pålitligheten bakom kryptobanken Crypterium är det mycket som talar för kryptotjänsten tillförlitlighet. Grundarna bakom kryptobanken är välinsatta i marknaden med gedigna meriter som lansering av VISA och Master Card. Dessutom har Crypterium lyckats med konststycket att lansera ett förbetalt kort med stöd för omväxlingar av kryptovalutor till Euro som går att användas i virtuella och fysiska butiker. Varför detta är anmärkningsvärt är att det behövs ett samarbete med en officiell bank för att lyckas med detta. Denna bank var länge okänd för allmänheten vilket orsakade en del missunnsamma spekulationer om Crypteriums legitimitet, något som däremot dementerades när banken offentliggjordes. Den officiella utgivaren av VISA-kortet är banken UAB Waletto, lokaliserad i Litauen. För användare i Europa är den officiella valören Euro, medan i Nordamerika är det US dollars.

I vilket land är Crypterium com lokaliserad?

Som investerare kan det vara intressant att veta var kryptobanken är lokaliserad. Sedan uppstarten har wallet-tjänsten Crypterium com sitt högkvarter i Estland. Att kryptobanken är stationerad i ett europeiskt land som dessutom är medlem i EU, banar gott för legitimiteten bakom finanstjänsten. Det kan även vara en orsak varför de flesta av länderna med stöd för VISA-kortet är lokaliserade i Europa. För europeiska användare av Crypterium är deras högkvarter däremot lokaliserad i London vilket stärker pålitligheten bakom aktören och till skillnad från amerikanska användare används euro istället för dollar vilket underlättar banköverföringar och transaktioner i butiker lokaliserad i Europa.

Hur tar du ut pengar med Crypterium?

Med Crypteriums applikation har du möjlighet att ta ut pengar på flera olika vis. Du kan exempelvis ta ut pengar genom att växla mellan olika kryptovalutor och betala med dess valörer i olika digitala butiker. Eller så kan du ansöka om det förbetalda VISA-kortet som möjliggör växling av kryptovalutor till reell valuta som är applicerbart fysiska butiker. Det som särskiljer det förbetalda VISA-kortet mot ett vanligt bankkort är att inget bankkonto är direkt anslutet till bankkortet. Istället får du själv bestämma hur mycket du vill överföra från dina kryptotillgångar, så växlas dessa automatiskt till rätt valuta på ditt VISA-kort. På så vis kan du även ta ut pengar i lokala bankautomater eftersom kryptovalutan har omvärderats till din lokala valutastandard.

För att göra det enkelt för dig har vi utfärdat en steg-för-steg guide för dig som ännu inte bekantat dig med tjänsten. Börja med att skapa ett konto på Crypteriums egen hemsida, vilket är gratis för all användare. För att göra detta navigerar du till Crypterium.com och klickar på fliken, sign up, vilket dirigerar dig till registreringssidan där du skapar ditt konto. Du ombeds därefter att mata in ditt privata mobilnummer och anslå ett lösenord för ditt konto, varefter en unik kod kommer aviseras i ett SMS-utskick som fungerar som en autentiseringsmetod. Mata in den unika koden för att verifiera din identitet för att skapa ditt konto. Du ombeds därhän att koppla din personliga e-mailadress till Crypterium för att öka säkerheten och möjliggöra snabba notiser till din privata inkorg. När du första gången loggar in på Crypterium rekommenderas det att du initierar tvåstegsverifikation (2FA) för att höja säkerheten och minska risken för att ditt konto kapas av bedragare på nätet. För att aktivera tvåstegsverifikation klickar du på din profil och navigerar till inställningar och klickar på den blå markören vid sidan av 2FA. Om du inte har verifierat din personliga e-post måste detta göras för att aktivera tjänsten.

kryptohandling

Det som behövs för att göra uttag och betalningar i butiker är ett Crypterium bankkort som existerar i två former: en digital och en fysisk. Det digitala kortet är helt kostnadsfritt och fungerar på samma vis som ett vanligt debet kort, men kan inte användas i fysiska butiker. Medan det fysiska förbetalda VISA-kortet kostar 14.99 Euro med stöd för omedelbara uttag i bankautomater och betalningar i både online- och fysiska butiker. När du bestämt dig för vilket kort du vill välja fyller du in dina personliga uppgifter i ett formulär: residens, land, ort, registreringsnummer, postadress. Sedan anger du vilken kryptovaluta som du vill betala med. Om du inte har några kryptovalutor på ditt konto, kan du snabbt och smidigt köpa kryptovalutor genom att klicka på top-up bredvid den vala kryptovalutan. Du matar sedan in dina bankkortsuppgifter och betalar med euro i kassan för att tillgodoräkna kryptovalutorna på ditt konto. När detta är genomfört kan du genomföra din beställning av bankkortet som skickas via posten och anländer till din brevlåda inom ett par dagar.

När du har fått ditt bankkonto tillhanda kan du snabbt och smidigt överföra dina kryptotillgångar till Euro genom att klicka på crypto fiat services och därefter pay out card. Du kan enkelt välja vilken kryptotillgång du vill depositera till Euro vilket även talar om hur mycket du tjänar eller förlorar beroende på den nuvarande växlingskursen. Det ger en inblick huruvida det är lämpligt att föra över tillgångar eller vänta på att växlingskursen ska alstra mer lukrativare utdelning. Eftersom kryptovalutan omväxlas till Euro är det möjligt att föra över dessa till reella bankkonton, göra uttag på bankautomater med stöd för VISA. Det är ett smidigt sätt att investera i kryptovaluta och ta användning av den utdelning som ges utan några hinder på vägen. En fördel är att samla på sig stora tillgångar av Crypterium vilket minskar dina månadsmässiga avgifter och på så vis spar du mer av dina tillgångar.

Är Crypterium en pålitlig aktör?

 För att synliggöra om Crypterium är en pålitlig aktör eller inte, kan mer eller mindre uppdagas i banktjänsten framsteg och brister. I sitt nuvarande stadie 2021, har Crypterium com breddat sitt utbud av tjänster för att skapa en mer säker och rigid användarupplevelse. Med tvåstegsverifikation kopplat till din personliga e-mailadress och snart stöd för Google Authenticator finns det inget att känna oro för. Tvärtom är dina pengar mer säker än någonsin och tack vare det sömlösa växlingssystemet erhålls en snabb överblick över hur valutakursen fluktuerar i realtid. Med andra ord minskar risken att du gör överföringar i fel ögonblick och förlorar dyrbara tillgångar. Att investera i kryptovaluta har aldrig varit enklare med Crypterium och deras belåningssystem med låga 1% i ränta är förmånligt för användare som söker förmånliga lån. Som användare får du det bästa av två världar, genom att antingen välja en mer traditionell upplevelse med det fysiska bankkortet eller det digitala för ett mer modernt förfarande på nätet. Det må finnas en del befogad skepticism hos en del investerare, med ökända exempel på förfallna kryptovalutor, men framtiden ser lovande ut för Crypterium. Med en gedigen ryggrad hos erfarna grundare bakom kryptovalutan med erfarenhet från arbetspositioner från VISA och Mastercard, ska vara mycket till för att detta ska vara ännu ett luftslott som vilseleder sina investerare.